Obsah

Přerušení dodávky elektrické energie

Typ: ostatní
Dne 7.7.2020 bude přerušena dodávka elektrické energie

    

e.on

 

P Ř E R U Š E N Í   D O D Á V K Y 

E L E K T R I C K É   E N E R G I E

Vážení občané

energetická společnost E.ON Distribuce, a.s. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

 

Dne 7. 7. 2020 v době od 07:00 - 13:00 hod.

Upozornění:

V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.

 


Vytvořeno: 25. 6. 2020
Poslední aktualizace: 25. 6. 2020 15:01
Autor: správce Bc. M. Gregorová