Obsah

 

 

Od srpna 2017 je v platnosti OZV č.7/17 (záložka DOKUMENTY - PLATNÉ OZV),

která v čl. 4 stanovuje pravidla pro pohyb psů na území městyse Lukov!

 

Čl. 4

PRAVIDLA PRO POHYB PSŮ

Z důvodu zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při pohybu psů na veřejném prostranství je možný pohyb psů v zastavěné části městyse Lukov pouze na vodítku. Na ostatních veřejných prostranstvích mimo zastavěnou část obce je možný pohyb psů bez vodítka a náhubku pouze pod kontrolou, dohledem a přímým vlivem osoby, která psa v dané chvíli doprovází. Tato vyhláška se nevztahuje na honební pozemky, kde se povinnosti a práva držitele psa řídí zvláštním zákonem.

 

 


 

Oznamujeme občanům,

že skládka bioodpadu u rybníka je od 17.8.2017

ZAKÁZÁNA!!!!

 

 

Větve a ev. přebytečný bioodpad ze zahrad se bude moci i nadále vozit na vyhrazené místo na dvoře městyse Lukov, v době možnosti svážení odpadu:

 

 

Pondělí až pátek - od 7.00 do 15.00 hod.

Sobota - od 9.00 do 11.00 hod.