Obsah

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, divize Znojmo oznamuje, že

od 3.7.2018 bude v obci provádět odečty vodoměrů. Žádá proto občany, aby vodoměry zpřístupnili, příp. nechali na dveřích lístek se stavem vodoměru.

Stav vodoměru lze také zaslat přímo na mail: ondrakova@vaszn.cz nebo telefonicky nahlásit na tel.: 515 282 558.
=============================================================================================

Pálenice ve starém Kině v Jaroslavicích oznamuje, že přijímá objednávky na pálení kvasu. Pálení bude zahájeno v posledním týdnu měsíce července. Termín pálení si můžete rezervovat na tel. č. 601 127 091 nebo osobně v pálenici na adrese Hrádecká 18, Jaroslavice. V případě dotazů nebo rad se můžete obrátit na e-mail palenice@tenzum.cz

============================================================================================

kuřice


 


 

Poplatek za svoz komunálního odpadu za rok 2018 ve výši 460 Kč za osobu (ev. 460 Kč za rekreační objekt), lze uhradit převodem na účet Městyse Lukov vedený u České spořitelny, a.s. č.: 1583349339/0800. Jako variabilní symbol uvádějte č.p. nemovitosti, do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení. Připomínáme, že poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30.6.2018.

 


 

Připomínáme, že do 31. 3. 2018 je splatný poplatek za psy (ve výši 100 Kč za prvního psa a 150 Kč za každého dalšího psa téhož držitele) vybíraný na základě vyhlášky o místních poplatcích a dále upozorňujeme občany na oznamovací povinnost v případě, že se stali držiteli psa staršího tří měsíců, přestali být držiteli psa, případně se na jejich psa vztahuje osvobození od poplatku

 


 

Na dvoře úřadu městyse je uložený kompost. Občané si ho mohou odebírat dle vlastních potřeb a uvážení v pracovní dny od 7.00 - 15.30 hodin, případně mohou požádat o odvoz za poplatek 100 Kč.