Obsah

 

 


Poplatek za svoz komunálního odpadu za rok 2018 ve výši 460 Kč za osobu (ev. 460 Kč za rekreační objekt), lze uhradit převodem na účet Městyse Lukov vedený u České spořitelny, a.s. č.: 1583349339/0800. Jako variabilní symbol uvádějte č.p. nemovitosti, do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení. Připomínáme, že poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30.6.2018.

Poplatek ze psů, ve výši 100 Kč za prvního psa a 150 Kč za každého dalšího psa téhož držitele, je možné uhradit dle výše uvedených pravidel. Tento poplatek je splatný do 31.3.2018.