Obsah

Policie

Originál pozvánky ke stažení zde.


Eon Č.R. oznamuje občanům, že dne 21. 5. 2018  bude pracovník provádět odečet elektroměrů od všech dodavatelů elektrické energie. Žádáme o umožnění přístupu k elektroměrům.

Letiště

Pozvánka ke stažení zde.

Rybářské závody

Pozvánka ke stažení zde

 

Lukovský den

Pozvánka ke stažení zde.


Soukromý pěstitel pan Procházka ze Židlochovic bude prodávat v úterý 17. 4. 2018 v 10.45 u KD své výpěstky:

nabízí jablka a rajčata za 19 Kč

brambory sadbové, konzumní a cibuli za 9,50 Kč

česnek, odrůda dukát za 198 Kč

kořenovou zeleninu.


Poplatek za svoz komunálního odpadu za rok 2018 ve výši 460 Kč za osobu (ev. 460 Kč za rekreační objekt), lze uhradit převodem na účet Městyse Lukov vedený u České spořitelny, a.s. č.: 1583349339/0800. Jako variabilní symbol uvádějte č.p. nemovitosti, do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení. Připomínáme, že poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30.6.2018.

 


 

Připomínáme, že do 31. 3. 2018 je splatný poplatek za psy (ve výši 100 Kč za prvního psa a 150 Kč za každého dalšího psa téhož držitele) vybíraný na základě vyhlášky o místních poplatcích a dále upozorňujeme občany na oznamovací povinnost v případě, že se stali držiteli psa staršího tří měsíců, přestali být držiteli psa, případně se na jejich psa vztahuje osvobození od poplatku

 


 

Na dvoře úřadu městyse je uložený kompost. Občané si ho mohou odebírat dle vlastních potřeb a uvážení v pracovní dny od 7.00 - 15.30 hodin, případně mohou požádat o odvoz za poplatek 100 Kč.