Obsah

Odpady

Provázejí lidstvo od pradávna a jsou produktem veškeré lidské činnosti. Jedná se o movitou věc, které se člověk zbavuje  nebo má úmysl   nebo  povinnost  se jí zbavit. Z  pohledu práva  přesně  odpad definuje  zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, kde jsou uvedeny i příslušné definice a povinnosti týkající se odpadů v České republice.