Obsah

 

Důležité upozornění všem občanům!

 

Zájemci o nádoby na svoz bioodpadu si je mohou vyzvednout na dvoře městyse Lukov:

 

 • v pondělí 11.9.2017 od 13.00 hod do 18.00 hod.
 • v úterý 12.9.2017 od 10.00 hod do 12.00 hod.

 

Případný další výdej nádob bude upřesněn!!!

 

Nádoby budou předány po podpisu smlouvy o výpůjčce

podle ust. § 659 a násl. občanského zákoníku č. 94/2017.

První svoz bude realizován v úterý 19.9.2017 společně s komunálním odpadem.

 

 

Větve, v jarním a podzimním období, budou i nadále ukládány na dvoře městyse Lukov, pod dohledem zaměstnanců obce, v době svozu odpadu:

 

Pondělí až pátek - od 7.00 do 15.00 hod.

Sobota - od 9.00 do 11.00 hod. 

 

 
 

 

Co je biologický odpad neboli bioodpad?

Jedná se o biologicky rozložitelný odpad, který nepřišel do kontaktu s produkty živočišného původu, tedy například s kostmi nebo masem. Také nesmí být znečištěný nebezpečnými látkami, jako jsou plasty nebo ropné látky.

Biologický odpad pro snadnější rozlišení dělíme na dvě skupiny:

 • biologicky rozložitelné odpady (BRO) – odpady z průmyslu, zemědělství, zpracování dřeva;
 • biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO) – odpady z domácností.

 

Co patří do hnědého kontejneru ze skupiny BRO?

 • zemědělský, zahradnický, rybářský a myslivecký odpad
 • dřevařský odpad – zbytky desek a nábytku, papírové, lepenkové a dřevěné obaly
 • odpady z kožešnického a textilního průmyslu
 • odpady z čištění vod

 

Co patří do hnědého kontejneru ze skupiny BRKO?

 • odpady z domácností – to znamená zbytky a slupky ovoce i zeleniny, zeleninová nať, jádřince, pecky z ovoce, pečivo, vaječné a ořešné skořápky, čajové sáčky, kávová sedlina, čistý starý papír, lepenka, papírové kapesníky, zbytky vlasů a vousů, popel ze dřeva
 • odpady ze zahrady – tím se rozumí posekaná tráva, listí, větvičky, drny, trus býložravých hospodářských zvířat, stará zemina i hlína z květináčů, piliny, hobliny, kůra, plevele, dřevní štěpka, spadané ovoce, seno, sláma, košťály i celé rostliny

 

Co nepatří do biologického odpadu?

Biologický odpad není produktem živočišného původu. Bioodpad nesmí být nebezpečnou látkou ani s ní nesmí přijít do kontaktu.

To znamená, že do hnědých popelnic např. nepatří:

 • kosti, maso a kůže
 • mrtvá těla zvířat a jejich exkrementy
 • plasty, sklo, sutě a kameny
 • chemické látky a jejich obaly
 • pytlíky z vysavače
 • cigarety, textil, jednorázové pleny
 • omáčky, pomazánky, vařené těstoviny a jedlé oleje.