Obsah

 

Starosta:                 JUDr. Lubomír Mála

Místostarostka:     Bc. Vladimíra Hochová

Členové:                  Libor Doležal, Luděk Fiala, Miroslava Moučková, Eva Kliková, Vlasta Chladilová

 

 

Kulturní výbor:        Kliková Eva (předseda)

                                  členové:  Luděk Fiala, Alena Málová, Miroslava Moučková, Eva Kilhofová

 

 

Kontrolní výbor:     Miroslava Moučková (předseda)

                                 členové: Libor Doležal, Eva Kilhofová

 

 

Finanční výbor:     Libor Doležal (předseda)

                                členové: Luděk Fiala, Eva Kliková