Menu
Městys Lukov
MěstysLukov

Rok 2016

ROK 2016

Leden

Začátek roku jsme přivítali novoročním „Setkáním  dříve narozených“, které se poprvé konalo ve Stodole u Čabalů. Zde bylo připraveno malé pohoštění a bohatý kulturní program. Vystoupily naše lukovské děti s překrásným pásmem básní a písní. Za jejich odvahu předstoupit před tak velké publikum je čekal balíček se sladkou odměnou. Velký dík také patří všem členům pěveckého sboru dospělých za profesionální vystoupení a také paní komisařce za naučnou přednášku o kriminalitě páchané na seniorech. Po kulturním vystoupení obdrželi všichni zúčastnění od dětí malé překvapení v podobě ručně vyrobených mýdel. Celý zbytek odpoledne pak probíhal v přátelském duchu. Jednu věc bych však zde chtěla zmínit. Velmi mě mrzí, že připravený kulturní program byl opakovaně rušen bavícími se hosty. Myslím si, že to bylo vůči všem účinkujícím nevhodné a bezohledné a děkuji jim za toleranci a pochopení při jejich vystoupení.


Únor

V sobotu 6. 2. 2016 proběhlo v naší obci masopustní veselí zahájené průvodem masek. Celá akce se mohla uskutečnit jen díky ochotě našich dobrovolných hasičů, kteří se tohoto úkolu zhostili opravdu profesionálně. Pro děti byl připraven ve Stodole u Čabalů karneval. Zde se mohly děti společně bavit a tančit pod taktovkou „kejklíře Čabika“, který pro ně měl připravené veselé a vtipné vystoupení s velkou zásobou nejen tanečních soutěží.


Duben

Poslední dubnovou sobotu jsme se sešli na hřišti za chráněnými byty na „Pálení čarodějnic“. Zde byla připravena velká vatra s čarodějnicí a menší oheň, kde jsme si všichni mohli opéct špekáček. Vatru pak zapálil originálním způsobem pan Vojtěch Čabala díky svému umu „plivání ohně“. Účastníků na akci bylo mnoho a musím říct, že i těch, kteří u nás v Lukově nebydlí. Večer byl zakončen originální ohňovou show. Pan Čabala opět předvedl profesionální vystoupení v dokonalé synchronizaci s hudebním doprovodem.


Květen

Také poslední květnový víkend bylo živo. V sobotu 28. 5. 2016 proběhla soutěž dobrovolných hasičů v kategoriích – muži, ženy a děti. I když se naše děti umístily na čtvrtém místě, patří jim velký obdiv za jejich snahu a do dalších závodů jim přejeme hodně štěstí.

V neděli pak byl připraven „Dětský den“ s hodnotným programem. Úvod již podruhé patřil taneční skupině Zuzana. Děvčata opět nezklamala a předvedla opravdu krásný výkon. Ani v letošním roce nechyběla návštěva hasičského záchranného sboru ze Znojma, který pro pobavení přivezl hasící pěnu, ve které si děti mohly zaskotačit. Současně byl k dispozici vůz záchranné zdravotnické služby, zde si děti pod vedením p. Luďka Fialy mohly dopodrobna prohlédnout sanitní vůz, nechat si změřit TK, vyzkoušet si resuscitaci nebo jak se třeba aplikuje injekce. Kdo měl chuť, mohl si zastřílet ze vzduchovky, zaskákat v pytli či přes švihadlo, zachytat rybičky či poskládat puzzle. Za každou splněnou disciplínu je čekala drobná odměna a nakonec na povzbuzení a obnovu sil i nanuk či cukrová vata. Letošní novinkou bylo vystoupení sokolníka pana Františka Miroše a jeho ptačích svěřenců, kde nechyběl orel sklaní či výr velký. Každý druh dravce byl představen zvlášť a děti se jich mohly dotýkat a hladit je. Součástí byla i ukázka výcviku těchto dravých ptáků. Přijeli také dopravní policisté na motocyklech, které si mohly děti prohlédnout a posadit se na ně. Velký úspěch měly i na prohlídku přistavené zemědělské traktory. Velký dík patří také slečně Radové, která v průběhu odpoledne dětem překrásně malovala na obličej a po chvíli na hřišti běhalo spoustu motýlků, gepardů či pirátů. Letošním hitem se stalo i glitrové tetování. Samozřejmostí bylo  občerstvení, které opět zajistili naši dobrovolní hasiči.

Tímto bych chtěla poděkovat všem sponzorům našeho dětského dne, kterými jsou Agropodnik Mašovice, AZ papír Znojmo, Česká Spořitelna a všem účastníkům, kteří nám pomáhali a někteří i bez nároku na honorář.


Září

První sobotu v měsíci září se konalo tradiční lukovské posvícení, které opět zajistili naši dobrovolní hasiči. V pátek přivezli a postavili máju a děvčata připravila sál kulturního domu na sobotní zábavu. Jako každý rok začalo posvícenské veselí v sobotu slavnostním průvodem obcí, který čítal celkem 13 párů. Na začátku své obchůzky  naši mladí uctili památku zemřelých lukovských občanů položením kytice na místním hřbitově. Kdo měl zájem, přišel se večer pobavit na posvícenskou zábavu, o kterou se postarala hudební skupina Klaxon. Letos po dlouhé době se stalo, že k nám nezavítal žádný kolotoč ani houpačky i přes snahu pana starosty a paní Klikové tuto atrakci zajistit. Vždy se nám nepodaří vše jak bychom si přáli, ale i přes tuto drobnost se letošní posvícení vydařilo a kdo chtěl, určitě se dobře pobavil.


Říjen

Říjen zase letos patřil drakům. Poprvé jsme drakiádu spojili s vyřezáváním dýní a myslíme si, že se akce dětem velmi líbila. Nabídli jsme jim totiž různorodé vyžití a sami si mohly zvolit, co vlastně chtějí dělat. Zpočátku nám počasí příliš nepřálo, protože nefoukal vítr. To nám však vůbec nevadilo, protože děti začaly vytvářet dýňová strašidýlka. Nakonec se počasí přece jen umoudřilo a k obloze se vznesla desítka draků. Mezitím členky kulturního výboru připravily pro všechny účastníky pohoštění. Nad  ohněm jsme  opekli  špekáčky  a nechyběl  ani  čaj  na  zahřátí v sychravém počasí. Až se děti do sytosti vyřádily s draky, vyřezaly všechny dýně a řádně se posilnily připraveným občerstvením, následoval lampiónový průvod k pranýři na návsi, kde své krásné výtvory vystavily. Některé děti si své výrobky odnesly domů.

Dýně na tuto akci daroval pan Jelének z Valtrovic, kterému patří velký dík.


Listopad

Letos poprvé se nám podařilo připravit „Rozsvícení vánočního stromu“ formou sousedského setkání na první adventní neděli 27.11.2016. V určený čas se za doprovodu koled a vánočních písní začali scházet první hosté. Pro všechny bylo zdarma připraveno svařené víno nebo čaj a šikovné lukovské hospodyňky připravily slané a sladké dobroty, na kterých si mohli všichni přítomní pochutnat. Za dětmi přišel nebeský anděl, kterému mohly předat svá přání pro Ježíška. Anděl všechna přání řádně zapsal na lampión štěstí a ten jsme pak všichni společně poslali Ježíškovi do  nebe.  Adventní  slovo  pronesl otec Marek a požehnal nám historicky první vánoční strom. Následně se strom rozzářil a vykouzlil tu pravou vánoční atmosféru. Samozřejmostí byl i kulturní program, který byl připraven ve Stodole u Čabalů, kam jsme se postupně i s občerstvením přesunuli. Kdo měl zájem, mohl si v prostorách útulné rodinné hospůdky vyslechnout téměř dvouhodinové vystoupení znojemského klavíristy Michala Smrčky. Naší snahou bylo vytvořit příjemnou atmosféru pro přátelské setkání všech lukovských občanů bez ohledu na občasné neshody, které někdy mezi sousedy panují. Byli bychom velmi rádi, kdyby se tato akce stala každoroční příjemnou tradicí naší obce.


Prosinec

V pondělí 5.12.2016 za námi do Lukova zavítal sv. Mikuláš, který v doprovodu čerta a anděla prošel celou obcí. Pro všechny hodné, ale i ty trošku zlobivé děti měl připravený balíček sladkostí.


Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří nám pomáhali s přípravami všech akcí během celého roku.

Zvláště pak děkuji za spolupráci při přípravě „Rozsvícení vánočního stromu“, jmenovitě paní Šebelové, Foralové, Kotlánové, Moučkové Monice, panu Doležalovi, Langerovi, Čabalovi, Kotlánovi, Blahoudkovi, Růžičkovi a všem členkám kulturního výboru za celoroční práci.

Vladimíra Hochová

Mohlo by Vás zajímat

Kontaktní údaje

Obecní úřad Lukov
Lukov 92
669 02 Znojmo

Tel.: +420515 236 506
E-mail: urad@mestys-lukov.cz
ID Datové schránky: zmva2x7
Bankovní spojení: 1583349339/0800