Menu
Městys Lukov
MěstysLukov

Rok 2017

ROK 2017

Leden

V neděli 8.1.2017 se uskutečnilo tradiční "Setkání dříve narozených". Již po druhé se konalo v útulném prostředí Stodoly u Čabalů. Pro všechny zúčastněné bylo připraveno pohoštění a krátký kulturní program v podobě vystoupení děvčat ze SVČ Znojmo, pod vedením paní Andresové a Bartesové, která předvedla ukázku břišních tanců a sestavy aerobiku. Za odměnu si děvčata pochutnala na malém občerstvení a každá si domů odnesla sladkou maličkost. Přijela za námi i paní Jaroslava Valová, vedoucí Charitní pečovatelské služby a Centra služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením, která krátce informovala o současných možnostech služeb pro seniory.Následoval prostor pro volnou zábavu a sousedské povídání za doprovodu reprodukované dechové hudby. Ráda bych za městys Lukov ještě jednou poděkovala všem vystupujícím, vedoucím a rodičům, kteří ochotně přivezli děti na vystoupení. 

Únor

Poslední víkend v únoru patřil masopustnímu veselí. Průvod masek zajistili opět naši dobrovolní hasiči, letos poprvé s vlastní hudbou. Za to, že u nás v obci stále udržují tradice jako masopust a posvícení, jim patří velký dík. Pro naše nejmenší byl v odpoledních hodinách, ve Stodole u Čabalů, připraven dětský karneval. 21 dětí si zde zasoutěžilo, zatančilo a odneslo i nějakou tu maličkost na památku.

Duben

30.4.2017 jsme opět "Pálili čarodějnice". Hasiči připravili 6 metrovou vatru, která představovala obří čarodějnici. Celá akce probíhala tradičně na hřišti za chráněnými byty. Pro děti byla připravena 2 km zábavná stezka, kde jsme si ověřili jejich znalosti z oblasti přírody, lidových rčení a pohádek. Samozřejmostí byla odměna, ze které měli soutěžící velkou radost. Pro všechny zúčastněné byl připraven špekáček s pečivem zdarma. Pitný režim a zapálení vatry nám opět zajistil pan Vojtěch Čabala. Oheň byl po celou dobu pod neustálým dohledem našich hasičů, aby se nerozšířil do okolí a nezpůsobil vážné škody. Nechyběl ani fotbalový zápas dětí a dospělých.

Květen

V neděli 28.5.2017 v dopoledních hodinách probíhaly „Rybářské závody dětí a dospělých“, které jako každý rok zahájily lovnou sezónu. Celkem se zúčastnilo 16 soutěžících, z toho 7 dětí a 9 dospělých. Za soutěžní dopoledne se vylovilo 7 kaprů, 1 amur, 1 lín, 1 cejn a 1 okoun, všechny ryby byly vráceny vodě. V kategorii dospělých zvítězil pan Karel Hoch s celkovým počtem bodů 155, na druhém místě byl pan Tomáš Hrubý s 55 body a třetí místo získal pan Karel Letocha s 54 body. V kategorii dětí vyhrál Jakub Hoch se 102 body a na druhém místě byl Tomáš Doležal s 51 body. Ostatní zúčastněné děti získaly diplom za účast na rybářských závodech a taštičku s drobným překvapením a sladkou odměnou. Městys Lukov věnoval ceny pro vítěze rybářských závodů v celkové hodnotě cca 2900 Kč. Aby i v letošní sezóně bylo co lovit, zakoupila obec 75 kg mírových kaprů cca za 5000 Kč. Na dodržování vydaného rybářského řádu, který je všem přístupný na webových stránkách městyse Lukov (záložka “Rybáři“), bude letos dohlížet pan Karel Hoch.

Červen

První neděle v červnu patřila všem malým i velkým „dětem“,  které se chtěly  pobavit, něco zajímavého vidět či se  něco  nového  dozvědět. Program  našeho prvního „Lukovského dne“ byl velmi bohatý a byl zaměřen na všechny věkové kategorie. Počasí bylo příjemné a přálo nám po celý den. Zahájení naší akce patřilo strážníkům Městské policie Znojmo a především preventistce Evě Smutné, která představila své kolegy a řekla něco málo o práci policistů. Následovala ukázka psovoda a sebeobrany strážníků. Policejní pejsek nám mistrně ukázal, jak  mu žádný  zločinec  neunikne. Děti  si  pak prohlédly policejní motocykl  a  zásahové   vozidlo,   včetně   jeho  vybavení.  Blikání policejního  majáku  nešlo  přehlédnout a houkání sirény bylo zajisté slyšet i do okolních obcí. U sanitního vozu jsme si vyzkoušeli, jaké jsou postupy k záchranně lidského života, jaké pomůcky se mohou použít a čím je vybaven sanitní vůz rychlé lékařské pomoci. Vše probíhalo pod odborným dohledem p. Fialy, který pracuje jako řidič RLP. Manželé Svobodovi nám přivezli spoustu zvířátek - různé druhy plazů, brouků, hmyzu, hlodavců, apod.  Děti si je mohly vzít do náruče nebo pohladit a dozvěděly se spoustu zajímavého o jejich životě. Větší odvážlivci chodili třeba s hady kolem krku. Letošní novinkou bylo látkové bludiště, které pro nás připravila paní Šebelová. Nejen děti, ale i někteří dospělí  si  zkusili  najít  tu  správnou  cestu  ven  ze  spletitých  uliček. V průběhu  dopoledne  byla  připravena  soutěžní  stanoviště  s  odměnami. Zde  jste  si  mohli  zastřílet ze vzduchovky, hodit granátem do připraveného pole, zajezdit na koloběžce, zachytat rybičky a nechyběla jízda s kotoučky či skákání v pytlích. Pro děti bylo přichystané občerstvení zdarma a paní Schwarzová jim připravila vynikající cukrovou vatu. V pravé poledne se sluníčko schovalo za mraky a to byla příležitost pro paní Fojtovou, která nám předvedla spolu s několika děvčaty, co je to ZUMBA. Jak se v případě napadení bránit nám ukázali členové klubu izraelského sebeobranného systému Krav Maga, pod vedením pana Petra Zahrádeckého. Své lukostřelecké umění předvedl pan Martin Zahradník, který ze vzdálenosti 70 m neminul připravené nafukovací balónky. Nechybělo ani glitrové tetování, které si mohli zájemci nechat udělat či si jej sami vytvořit. Tradiční tečkou za celým dnem byl příjezd hasičského záchranného sboru JMK ze Znojma. Profesionálové nám ukázali hašení hořícího oleje a opět umožnili dětem „zařádit“ si v „pěně“. Na samý závěr proběhla vodní balonková bitva mezi chlapci a děvčaty.

Touto cestou bych ráda, za celý kulturní výbor  městyse  Lukov,  poděkovala  VŠEM, kteří  nám  pomáhali s přípravou našeho „Lukovského dne“! Velký dík patří také našemu sponzorovi – AGROPODNIKU MAŠOVICE, jehož příspěvek nám každý rok umožňuje zajistit bohatý kulturní a zážitkový program.

Září

První víkend v měsíci září se koná TRADIČNÍ LUKOVSKÉ POSVÍCENÍ, které opět zajistili naši dobrovolní hasiči. Bohužel letošní rok nám přinesl deštivé počasí a tak se páteční stavění máje muselo odložit až na sobotu ráno. Následoval slavnostní průvod obcí při němž nás naši mladí zvali na večerní taneční zábavu s hudební skupinou Klaxon. Děti se mohly během celého víkendu vydovádět na kolotoči či houpačkách a pro ty nejmenší nechyběl malý kolotoč. Dobrou náladu nám nezkazilo ani to počasí, které nám letos opravdu moc nepřálo. 

Říjen

I podzimní počasí má své kouzlo. Dětem přináší radost především pouštění draků a proto se i letos v neděli 8.10.2017 konala tradiční drakiáda. Počasí bylo přívětivé, vítr foukal velmi silně a naše ratolesti neměly žádný problém dostat své draky do oblak. Akce se zúčastnilo asi 15 dětí, které si aktivní odpoledne řádně užily. Za odměnu je čekal diplom za účast a nechyběla sladká odměna. Jakmile se děti do sytosti vyřádily s draky, bylo pro ně přichystané divadelní představení ve Stodole u Čabalů s občerstvením. Pro všechny byl připraven párek v rohlíku a limonáda. Pan Vojtěch Čabala předvedl své vystoupení s názvem „Kolem světa s Čabikem“, kterým své malé diváky doslova okouzlil. Tímto bych mu ráda poděkovala za dosavadní spolupráci při chystání všech lukovských akcí.

Prosinec

Letos podruhé jsme rozsvítili vánoční strom před kostelem. Úvodní slovo pronesl pan starosta JUDr. Lubomíra Mála, který všem občanům Lukova popřál pohodový adventní čas a klidné prožití vánočních svátků. Sváteční slovo a duchovní podporu vyjádřil otec Marek, který nám požehnal vánoční strom a poprvé i adventní věnec. Celým večerem nás provázela paní Eva Kliková. Co se týče občerstvení, byla akce přichystána v duchu loňského roku, takže opět každý kdo chtěl a měl chuť, mohl připravit nějakou tu svou domácí dobrůtku, kterou pak přinesl na ochutnání. Počasí nám díky sněhu a mrazu vykouzlilo s rozsvícením stromku a první svíce na adventním věnci tu pravou vánoční atmosféru, kterou snad ocenil každý z nás. Na zahřátí připravil pan Vojtěch Čabala velkou dávku svařeného vína pro dospělé a čaj pro děti, což bylo opravdu potřeba a dodalo nám to sílu vydržet mrazivý podvečer. Paní Monika Moučková připravila pro zpestření večera pravé domácí langoše se sýrem, česnekem a kečupem, které přišly k chuti jak malým, tak velkým. Protože už se také blíží svátek sv. Mikuláše, přišel nás v tento podvečer poprvé navštívit i pod náš rozsvícený stromek. Celkem 22 dětí našlo v sobě tu odvahu postavit se tváří v tvář sv. Mikuláši, líbeznému andělu a pekelnému čertu. Za svou básničku či písničku a přislíbení, že již nebudou zlobit, získaly balíček se sladkostmi.

Celé setkání probíhalo v klidném a přátelském duchu. Byla bych velmi ráda, kdyby tato přátelská atmosféra byla u nás v Lukově nejen v době adventní a vánoční, ale abychom se i během roku dokázali vždy a na všem společně domluvit a nedocházelo ke zbytečným svárům a neshodám. Během života nás potká mnoho nepěkných a často velmi náročných situací, proto si nedělejme zbytečné zlo tam, kde to máme nejraději, a to je DOMA!

Taktéž s přáním klidného a pohodového adventu, nádherných vánočních svátků a hlavně zdraví, štěstí, pohody a lásky nejen v nadcházejícím roce přeje

Vladimíra Hochová

JEŠTĚ JEDNOU BYCH OPRAVDU UPŘÍMNĚ CHTĚLA PODĚKOVAT VŠEM, CO SE PODÍLELI NA VŠECH AKCÍCH, KTERÉ LETOS MĚSTYS LUKOV PŘIPRAVIL.

Mohlo by Vás zajímat

Kontaktní údaje

Obecní úřad Lukov
Lukov 92
669 02 Znojmo

Tel.: +420515 236 506
E-mail: urad@mestys-lukov.cz
ID Datové schránky: zmva2x7
Bankovní spojení: 1583349339/0800