Obsah

Zpět

OZV 2/2020 o místním poplatku za svoz komunálního odpadu

Obecně závazná vyhláška městyse Lukov č.2/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstaňování komunálních odpadů

Celý dokument zde.

Vyvěšeno: 30. 12. 2020

Zodpovídá: správce Bc. M. Gregorová

Zpět