Obsah

Zpět

Přehled vydaných právních předpisů

poř.č. číslo práv. předpisu Název práv. předpisu datum Poznámka
schválení pozbytí platnosti např. práv. Předpis změněn
1. 1./1996 OZV o místních poplatcích 07.02.1996 01.01.1999 nahrazena vyhl. 1/1999
           
2. 1./1999 OZV o místních poplatcích 02.12.1998 02.04.2004 nahrazena vyhl. 1/2004
           
3. 1./2001 OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 17.12.2001 01.01.2004 nahrazena vyhl. 2/2003
           
4. 2003 Řád veřejného pohřebiště 01.10.2003 28.06.2019 nahrazen 2019
           
5. 1./2003 OZV o místních poplatcích 27.12.2003 _ neplatná
           
6. 2./2003 OZV o poplatku za komunální odpad vznikající na území obce 27.12.2003 31.03.2005 nahrazena vyhl.1/2005
           
7. 1./2004 OZV o místních poplatcích 17.03.2004 01.01.2011 nahrazena vyhl.1/2010
           
8. 2./2004 OZV, kterou se doplňuje vyhláška č.2/2003 o poplatku za komunální odpad 20.12.2004 31.03.2005 nahrazena vyhl.1/2005
           
9. 1./2005 OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 30.03.2005 01.01.2011 nahrazena vyhl.2/2010
           
10. 2./2005 OZV - Požární řád obce 11.05.2005 01.07.2015 nahrazena 2/2015
           
11. 1./2006 OZV, kterou se doplňuje vyhláška č.1/2005 o poplatku za komunální odpad 11.12.2006 01.01.2011 nahrazena vyhl.2/2010
           
12. 2./2006 OZV o místních poplatcích, kterou se doplňuje vyhláška č. 1/2004 11.12.2006 01.01.2011 nahrazena vyhl. 1/2010
           
13. 1./2008 OZV, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Lukov a vymezují prostory pro volné pobíhání psů 28.05.2008 31.07.2007 nahrazena vyhl. 7/2017
           
14. 1./2010 OZV o místních poplatcích 15.12.2010 28.01.2017 nahrazena vyhl. 2/2017
           
15. 2./2010 OZV poplatek za komunální odpad 15.12.2010 01.01.2013 nahrazena vyhl. 1/2012
           
16. 1./2011 OZV, kterou se mění a doplňuje OZV č.2/2010 14.12.2011 01.01.2013 nahrazena vyhl.2/2012
           
17. 1./2012 OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 14.11.2012 13.01.2017 nahrazena vyhl. 1/2017
           
18. 1./2015 OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Lukov 18.02.2015 28.01.2017 nahrazena vyhl. 3/2017
           
19. 2./2015 OZV, kterou se stanoví požární řád obce 03.06.2015 platná  
           
20. 1./2016 OZV o nočním klidu 27.09.2016 platná  
           
21. 1./2017 OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 11.01.2017 01.01.2018 nahrazena vyhl. 9/2017
           
22. 2./2017 OZV o místních poplatcích 11.01.2017 27.05.2017 nahrazena vyhl. 6/2017
           
23. 3./2017 OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Lukov 11.01.2017 27.05.2017 nahrazena vyhl. 5/2017
           
24. 4./2017 OZV, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy 19.04.2017 platná  
           
25. 5./2017 OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Lukov 19.04.2017 18.12.2017 nahrazena vyhl. 8/2017
           
26. 6./2017 OZV o místních poplatcích 19.04.2017 14.12.2017 nahrazena vyhl.2, 3, 4/2019
           
27. 7./2017 OZV o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a čistota veřejného prostranství na území městyse Lukov 12.07.2017 platná  
           
28. 8/2017 OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Lukov 13.12.2017 31.12.2021 nahrazena vyhl.č 2/2021
           
29. 9/2017 OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 13.12.2017 13.12.2018 nahrazena vyhl. 1/2018
           
30. 1/2018 OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 11.12.2018 14.12.2019 nahrazena vyhl. 1/2019
           
31. 1/2019 OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 13.12.2019 30.12.2020 nahrazena vyhl. č. 2/2020
           
32. 2/2019 OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 13.12.2019 platná  
           
33. 3/2019 OZV o místním poplatku ze psů 13.12.2019 platná  
           
34. 4/2019 OZV o místním poplatku z pobytu 13.12.2019 30.04.2021 nahrazena vyhláškou č.1/2021
           
35. 2019 Řád veřejného pohřebiště 09.06.2019 planý  
           
36. 1/2020 OZV, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 13.12.2019 16.04.2020 30.12.2020 nahrazena vyhl. č. 2/2020
           
37. 2/2020 OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 30.12.2020 31.12.2021

nahrazena vyhl. č. 3/2021

38. 1/2021 OZV o místní poplatku z pobytu    02.04.2021 platná  
39. 2/2021 OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 27.10.2021 platná  
40. 3/2021 OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 27.10.2021 platná  

 

       

Vyvěšeno: 22. 1. 2021

Zodpovídá: správce Bc. M. Gregorová

Zpět