Obsah

Zpět

Veřejnoprávní smlouva č.1074/2019

Veřejnoprávní smlouva č.1074/2019 uzavřená mezi městem Znojmem a městysem Lukov o výkonu

přenesené působnosti na úseku správních činnosti.

Ke stažení zde.

Vyvěšeno: 28. 1. 2020

Zodpovídá: správce Bc. M. Gregorová

Zpět