Obsah

Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu pro rok 2022

Sazba poplatku pro rok 2022 činí 600 Kč za osobu.

1. Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která

a) má v příslušném kalendářním roce trvalý pobyt vedený na adrese ohlašovny Úřadu městyse Lukov a na území městyse Lukov se po celý kalendářní rok nezdržuje
b) je dítětem, a to od svého narození do dovršení 1 roku věku

2. Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci na území městyse, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která není využívána k žádnému účelu déle než 1 rok.

3.Úleva ve výši 100 Kč se poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je starší 70 let, a to včetně roku, ve kterém 70 let dovršila.

Více OZV 3/2021 dokumenty/ozv-c3-2021-o-mistnim-poplatku-za-obecni-system-odpadoveho-hospod-929.html?kshowback=