Obsah

Poděkování obci Chvalovice za poskytnutí dotace pro SDH

Pro SDH Lukov se v minulých letech padařilo získat dotaci od obce Chvalovice ve výši 9 500 Kč. Tyto prostředky byly vynaloženy na pořízení nových sportovních hadic pro dětské hasičské družstvo.

Tímto děkujeme obci Chvalovice za poskytnutí finančních prostředků, které našim malým hasičům umožní jednodušší tréninky a kvalitnější přípravu na závody.

Dětské hasičské družstvo

 

 

 

Tréninky všech hasičů jsou pravidelně zveřejňovány na facebookové stránce LUKOVSKÝCH HASIČŮ!!!!

 

Plán soutěží v roce 2021