Obsah

Vzhledem k tomu, že městys Lukov leží na hranici Národního parku Podyjí (http://www.nppodyji.cz/), stal se vyhledávaným turistickým místem.

Obcí prochází několik turistických tras, které vedou lesnatou krajinou nad kaňonem řeky Dyje. Při vašich toulkách Podyjím se můžete setkat s krajinou člověkem málo poznamenanou.

Čeká vás neopakovatelný zážitek a souznění s přírodou. Na české straně je v Podyjí vyznačeno celkem 68 km cyklistických tras a na straně rakouské pak 66 km. Trasy jsou voleny tak, aby se cyklisté mohli seznámit nejen s přírodou, ale i s příjemnou kulturní krajinou, historickými památkami, obcemi či městy Znojemska a Retzerlandu.

Městys Lukov