Obsah

Zřícenina hradu Nový Hrádek

Zřícenina Státního hradu Nový Hrádek se nachází v překrásném prostředí Národního parku Podyjí asi 2,5 km jižně od obce Lukov. Stojí přímo nad hlubokým kaňonem meandrující řeky Dyje na česko-rakouské státní hranici.

2. června 1358 Loucký klášter postoupil ves Lukov moravskému markraběti Janu Jindřichovi, který zbudoval v lesnaté krajině gotický zeměpanský lovecký hrádek. V rozmezí 15. a 16. století se v držení Nového Hrádku vystřídalo několik šlechtických rodů, kteří jej přestavují. Koncem 16. století se stává součástí Vranovského panství a jeho význam upadl. Neobydlený hrad postupně pustnul a v roce 1645 jej dobyli Švédové. Objekt vydrancovali a částečně pobořili. V 19. století byla v jeho troskách zřízena hájovna a sloužil jako letní sídlo vranovské šlechty. V roce 1920 se stal státním majetkem a byl pronajat Klubu českých turistů. Klub hrad zpřístupnil a zřídil zde noclehárnu. Během druhé světové války se Nový Hrádek stal celoročním obydlím několika polských žen, které pracovaly v lese nebo pro německé sedláky v Lukově. V té době byla hájovna přeměněna na hostinec. Od roku 1951 je tento hrad nepřístupný, protože se nachází v pohraničním pásmu. Jeho pozůstatky byly záměrně poškozeny a sklepení zasypáno, aby se zde nemohli ukrývat emigranti. Znovu zpřístupněn pro veřejnost je až v roce 1992. Dnes má goticko-renesanční zřícenina hradu podobu mohutných zbytků zdí předního a zadního hradu. Úchvatná je vyhlídka ze střechy bývalého renesančního paláce na tekoucí řeku Dyji, která vytváří klam tří do sebe sbíhajících se řečišť.