Menu
Městys Lukov
MěstysLukov

Představení kandidátů pro volby do zastupitelstva městyse Lukov

 

 

Slovo lídra

Marek Langer

 

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vám všem poděkoval za projevenou důvěru, díky které jsem měl tu čest být v tomto volebním období starostou. Během této doby se nám podařilo vypracovat a zrealizovat několik projektů na rozvoj Lukova, na které jsme získaly nemalé finanční prostředky z různých dotačních titulů. Za zmínku stojí především vybudování nového fotbalového a multifunkčního hřiště, přestavba bývalé družstevní kuchyně na kompletně novou prodejnu potravin nebo zakoupení nové komunální techniky či pořízení nového hasičského vozu.

Rozvoj našeho městyse je závislý na realizaci nových plánů a inovativních nápadů, ke kterým je nutné mít kolem sebe spolehlivé spolupracovníky. Jsou jimi lidé na naší kandidátní listině, která vzešla z výsledků hlasování v květnové anketě. Všichni kandidáti jsou rodilými lukováky, a proto si myslím, že jim není jedno, kam bude Lukov směřovat. Pevně věřím, že nechtějí pracovat jen pro sebe a svůj profit, ale opravdu jim na Lukově a jeho obyvatelích záleží.

Jsme tým, který se bude snažit udělat Lukov krásnějším a zajímavějším místem nejen pro své obyvatele, ale také pro jeho návštěvníky. Chceme vytvořit prostředí pro harmonický a poklidný život pro všechny. Z tohoto důvodu si Vás dovoluji opět požádat o důvěru nejen pro mě, ale i ostatní kandidáty.


 

Představení kandidátů

 

Marek Langer
Marek Langer

Vážení spoluobčané,

jsem lukovský rodák a v Lukově žiji celý svůj život. Je mi 44 let, jsem ženatý a mám dvě děti. Vyučil jsem se opravářem zemědělských strojů a od roku 1995 pracuji v Agropodniku Mašovice, kde jsem byl zaměstnán jako traktorista a nyní pracuji na pozici mechanizátor pro rostlinnou výrobu. Mezi mé koníčky patří jízda na kole a vylepšování rodinného domu. V zastupitelstvu městyse Lukov jsem od roku 2002, nejprve jako řadový zastupitel, později místostarosta a nyní zastávám první volební období pozici starosty. V nadcházejícím volebním období se chci zaměřit nejen na kvalitní fungování úřadu, ale především na přípravu nových projektů, na jejichž základě můžeme žádat o dotace, které nám umožní financovat rozvoj městyse při minimálním zatížení vlastního rozpočtu. Děkuji Vám za projevenou důvěru a budu za ni i nadále rád, protože mi umožní dokončit a následně realizovat všechny rozpracované projekty pro městys Lukov.

 

Vladimíra Hochová

Vladimíra Hochová

Vážení spoluobčané,

od narození žiji v Lukově. Je mi 44 let a se svým manželem mám dva syny. Po ukončení střední školy jsem vystudovala Vyšší zdravotnickou školu a od té doby pracuji jako porodní asistentka. Nejprve rok ve FN Brno a nyní už 22 let v Nemocnici Znojmo. Při zaměstnání jsem získala titul Bc. studiem na VŠE Znojmo. Mezi mé záliby patří především trávit volný čas se svou rodinou, rybaření a projížďky na kole krásnou přírodou. Pro městys Lukov jsem od roku 2010 pracovala jako jedna z organizátorek kulturních akcí. Do zastupitelstva jsem pak byla poprvé zvolena v roce 2014 a od roku 2015 zastávám post místostarostky. Věřím, že zdravý rozum, slušnost a správná komunikace je třeba i v této nelehké době. Děkuji Vám za dosavadní přízeň a pokud mi opět budete důvěřovat, je mým cílem přispívat nejen k rozumné koncepci rozvoje městyse a jejího veřejného prostoru, ale ráda přiložím ruku k dílu i v oblasti společenského a kulturního života. Přeji si, abychom všichni žili v dobře fungující obci a práce v zastupitelstvu je jednou z možností, jak k tomu mohu přispět.

 

Libor Doležal

Libor Doležal

Vážení spoluobčané,

v Lukově žiji celých 45 let. Pracuji jako OSVČ elektromontér. V zastupitelstvu jsem od roku 2010 a vykonávám funkci předsedy finančního výboru. V městysi bych rád pokračoval v technickém zajišťování různých akcí. Chtěl bych, aby se pokračovalo v dodržování a rozvíjení místních tradic, zlepšení zázemí a okolí nového hřiště a rekonstrukci kulturního domu.

 

Luděk Fiala

Luděk Fiala

Vážení spoluobčané,

je mi 39 let a v Lukově bydlím od narození. Pracuji jako řidič na záchranné službě. V zastupitelstvu jsem již 2 volební období. Mám radost, když lidé okolo mne se dobře baví a že si tady umíme ještě pořád udělat nějakou pěknou akci pro sebe. Že se tu dodržují tradice a společenský život za podpory SDH Lukov. Podařilo se nám společně realizovat pár akcí, které jsou snahou o lepší život tady u nás. Snažíme se o rekonstrukci kulturního domu, jeho okolí a zázemí pro Vaše akce. Dále potom o zázemí na fotbalovém hřišti se záchody, prostory pro hasiče, apod. Snažíme se využívat dotační programy a dělat Vám to tu pořád lepší, děkujeme za Vaši účast v anketě a podporu.

 

Vojtěch Čabala

Vojtěch Čabala

Vážení spoluobčané,

jsem rodilým Lukovákem. V Lukově provozuji Stodolu u Čabalů a nově pracuji na vybudování penzionu s vinárnou. Mimo jiné se věnuji kultuře, hraji v divadle, vystupuji jako dětský bavič na akcích všeho druhu. Plivu oheň a také moderuji. Jsem aktivním sportovcem se zaměřením na vytrvalostní běh.

 

Antonín Plaček

Antonín Plaček

Vážení spoluobčané,

je mi 27 let a v naší obci bydlím odjakživa. Už v brzkém věku jsem se věnoval místnímu hasičskému sportu, společně se všemi povinnostmi, které přináší být dobrovolným hasičem. Aktuálně jsem zaměstnaný ve firmě SARTON s.r.o., kde se starám o provoz a vzhled penzionu. Mezi mé zájmy patří pěší túry po okolí, cestování na motocyklu a účast na společných akcích a udržování tradic. Rád se podílím na rozvoji obce a jejím zkrášlení.

 

Josef Hrubý

Josef Hrubý

Vážení spoluobčané,

je mi 30 let a pracuji jako technolog. Jsem absolvent studijního oboru Ochrana životního prostředí a nejen díky tomuhle oboru mám velmi blízko k přírodě. Moji další velkou zálibou je sport. Najdou u mě oporu nejen sportující děti, dospělí a ekologicky smýšlející občané. Chci podporovat také potřebné projekty pro zachování a zlepšení veřejné infrastruktury (stavby občanské vybavenosti a pozemní komunikace) a pořádání kulturních a společenských akcí. V Lukově žiji celý svůj život a vždy mě velmi potěší, když mi nějaký návštěvník sdělí, jak to tady máme krásné. Byl bych rád, aby to tak zůstalo.


Pavel Michálek

Pavel Michálek

Vážení spoluobčané,

předem bych Vám chtěl poděkovat za Vaší důvěru v předvolební anketě a i proto jsem se rozhodl kandidovat do zastupitelstva Městyse Lukov. I když jsem městys na nějaký čas opustil, jsem stále "rodákem", kterému není lhostejné se nezapojit do obnovy a zkrášlovaní Městyse. Už asi 3 roky se věnuji ve svém volném čase mladým hasičům a rád je i s mojí manželkou podporuji. Práce s mládeží mě moc baví, a proto bych chtěl v této činnosti i nadále pokračovat. Těším se na spolupráci s Vámi občany městyse Lukova a doufám, že naše společná práce na zvelebování obce povede k oboustranné spokojenosti.


Jana Langerová

Jana Langerová

Vážení spoluobčané,

je mi 22 let a jsem svobodná. Lukov je mojí rodnou obcí a chtěla bych zde prožít celý život. Mám vystudované pedagogické lyceum a dále bych si chtěla rozšiřovat znalosti v pedagogickém směru. Od roku 2014 jsem členkou SDH městyse Lukov a aktivně se účastním všech akcí, které i dokumentuji. V současné době také pomáhám kulturnímu výboru s přípravami a organizací kulturního dění v městysi. Mezi mé záliby patří zejména četba knih, fotografování, procházky v okolí Lukova se psem, průvodcovská činnost na Novém Hrádku a historie Lukova. V následujícím čtyřletém období bych se chtěla zaměřit nejen na oživení a zpestření kulturního života, který byl v posledních letech vlivem pandemie ochromen, ale také na podporu mladých hasičů. Díky studiu na VŠ ovládám moderní informační technologie, které bych chtěla využít ke zlepšení informovanosti občanů a prezentaci našeho městyse v širokém okolí. Děkuji všem občanům městyse Lukova za projevenou důvěru a hlasy, které jsem získala v květnové anketě.

 

Představení kandidátů (2.75 MB)

Datum sejmutí: 30. 9. 2022 Zodpovídá: správce Bc. M. Gregorová

Mohlo by Vás zajímat

Kontaktní údaje

Obecní úřad Lukov
Lukov 92
669 02 Znojmo

Tel.: +420515 236 506
E-mail: urad@mestys-lukov.cz
ID Datové schránky: zmva2x7
Bankovní spojení: 1583349339/0800