Menu
Městys Lukov
MěstysLukov

Volební program

 

Společný program sdružení nezávislých kandidátů

do zastupitelstva městyse Lukov

na volební období 2022 – 2026

 

 

Motto: „Náš městys – náš domov“

 

 

Vážení spoluobčané,

již podruhé se naše sdružení nezávislých kandidátů uchází o Vaši důvěru v blížících se komunálních volbách. Některé naše plány se nám během čtyřletého období podařilo realizovat, jiné jsou zatím ve stádiu příprav a čekají až nastane ten správný čas.

Rádi bychom Vás nyní seznámili s tím, o co se v nadcházejícím období budeme snažit a jaké máme plány do budoucna.

 

Oblast územního rozvoje městyse

- dokončit rozparcelování nových stavebních míst ze směněných pozemků a jejich zasíťování

- jednání se SNPP o úpravu a event. doplnění územního plánu

- pokračovat v revitalizaci návsi s důrazem na zachování a zvýraznění jejich dominant

- snaha o vybudování nového odstavného parkoviště

- obnova kulturního domu tak, aby se opět stal důstojným a reprezentativním místem pro konání kulturních a společenských akcí

- budeme se snažit o rekonstrukci a opravu místních komunikací

- dokončit rozšíření dětského hřiště, vybudování nového workoutového hřiště a sportovního zázemí

 

Oblast kulturního a společenského vyžití

- budeme pokračovat v oživování kulturního a společenského života, který byl v posledních letech omezen

- budeme nadále podporovat činnost SDH Lukov tak, aby byli naši hasiči stále platným článkem integrovaného záchranného systému

- budeme se snažit o podporu sportu dětí a mládeže, nejen v hasičském a rybářském sportu, ale i v jiných sportovních odvětvích dle zájmů občanů

 

Oblast samosprávy a financování

- snaha o získání co největšího počtu dotačních titulů tak, aby z rozpočtu městyse byly financovány pouze nejdůležitější a finančně méně náročné akce

- snaha o vybudování informačního centra pro návštěvníky městyse

- budeme se snažit zachovat zavedený standard v informovanosti občanů prostřednictvím pravidelného Zpravodaje, rozesílání a zveřejňování aktualit na webových a facebookových stránkách městyse Lukov, event. tyto možnosti dále rozšiřovat dle dostupných trendů

 

Oblast ekologie, ochrany památek a veřejného pořádku

- pokračovat v zajišťování čistoty a úpravy veřejného prostranství, obnovu laviček a míst pro odpočinek, doplnění odpadkových košů na potřebná místa

- vybudování nového chodníku na místním hřbitově

- zaměříme se na úpravu prostranství před Úřadem městyse Lukov

- budeme pokračovat ve výsadbě zeleně a nových stromů na území městyse

 

Volební program (83.56 kB)

Datum sejmutí: 30. 9. 2022 Zodpovídá: správce Bc. M. Gregorová

Mohlo by Vás zajímat

Kontaktní údaje

Obecní úřad Lukov
Lukov 92
669 02 Znojmo

Tel.: +420515 236 506
E-mail: urad@mestys-lukov.cz
ID Datové schránky: zmva2x7
Bankovní spojení: 1583349339/0800