Menu
Městys Lukov
MěstysLukov

Závěrečný účet městyse Lukov za rok 2021

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE LUKOV ZA ROK 2021

Dokument zde.

Příloha č.1 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN_12_2021

Příloha č.2 Přehled schválených rozpočtových opatření

Příloha č. 3 Rozvaha

Příloha č.4 Výkaz zisku a ztráty

Příloha č.5 Příloha

Příloha č.6 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021

Příloha č.7 Inventarizační zpráva

Zodpovídá: správce Bc. M. Gregorová

Mohlo by Vás zajímat

Kontaktní údaje

Obecní úřad Lukov
Lukov 92
669 02 Znojmo

Tel.: +420515 236 506
E-mail: urad@mestys-lukov.cz
ID Datové schránky: zmva2x7
Bankovní spojení: 1583349339/0800