Menu
Městys Lukov
MěstysLukov

Odpady

Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu pro rok 2022

Sazba poplatku pro rok 2022 činí 600 Kč za osobu.

1. Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je

a) poplatníkem poplatku za odkládání odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště.                                                                                                                                                            

b) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení

c) je dítětem, a to od svého narození do dovršení 1 roku věku

2. Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci na území městyse, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která není využívána k žádnému účelu déle než 1 rok.

3.Úleva ve výši 100 Kč se poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je starší 70 let, a to včetně roku, ve kterém 70 let dovršila.

Více OZV 3/2021 dokumenty/ozv-c3-2021-o-mistnim-poplatku-za-obecni-system-odpadoveho-hospod-929.html?kshowback=

 
KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ 2022

Kalendář svozu odpadů 2022 (177.21 kB)

 
 

Každý z nás může přiložit ruku k dílu a pomoci při ochraně životního prostředí. 

Návod "Jak předcházet vzniku odpadů" naleznete po kliknutí na následující odkaz:

https://arnika.org/odpady/nase-temata/co-s-odpady/predchazeni-vzniku-odpadu

Mohlo by Vás zajímat

Kontaktní údaje

Obecní úřad Lukov
Lukov 92
669 02 Znojmo

Tel.: +420515 236 506
E-mail: urad@mestys-lukov.cz
ID Datové schránky: zmva2x7
Bankovní spojení: 1583349339/0800