Menu
Městys Lukov
MěstysLukov

Odpady

Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu pro rok 2023 je stejná jako v roce 2022

Sazba poplatku činí 600 Kč za osobu.

1. Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je

a) poplatníkem poplatku za odkládání odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště.                                                                                                                                                            

b) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení

c) je dítětem, a to od svého narození do dovršení 1 roku věku

2. Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci na území městyse, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která není využívána k žádnému účelu déle než 1 rok.

3.Úleva ve výši 100 Kč se poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je starší 70 let, a to včetně roku, ve kterém 70 let dovršila.

Více OZV 3/2021 dokumenty/ozv-c3-2021-o-mistnim-poplatku-za-obecni-system-odpadoveho-hospod-929.html?kshowback=

 
 

MEZIROČNÍ SROVNÁNÍ PŘÍJMŮ A NÁKLADŮ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ V LETECH 2018-2021

V tabulce je uveden přehled příjmů a výdajů, které Lukov přijal a vynaložil na likvidaci jednotlivých druhů odpadů v letech 2018 - 2021. Výdaje na odvoz plastů stouply za toto období dvojnásobně, protože se zvýšil počet svozů, a to z měsíčních na čtrnáctidenní. Náklady na svoz papíru se v roce 2021 navýšily zhruba o polovinu, důvodem bylo zavedení popelnic na papír do domácnosti (tzv. malá separace). Naopak náklady za bioodpad nebo za nebezpečný odpad klesly o více jak 50%. Celkové náklady pak zůstaly zhruba na stejné úrovni.

Příjmy městyse za úhradu nákladů souvisejících s odpadovým hospodářstvím jsou vyšší, posílily o 35%, dvojnásobně především stoupla platba za využití obalových odpadů k recyklaci od EKO- KOMu. V celkovém souhrnu pak uvedené údaje znamenají, že městys proti roku 2018 sice snížl o 37% svůj podíl na financování této činnosti, ale že stále musí z vlastního rozpočtu doplácet, a to v roce 2021 částkou 32 697 Kč.

Do budoucna nemůžeme předpokládat, že svoz odpadů bude cenově zvýhodněn, ale bude tomu spíše naopak. Musíme proto každý přistupovat k třídění toho, čeho se zbavujeme zodpovědně a mít přitom na paměti, že nejlepším způsobem, jak snížit negativní dopad směsného komunálního odpadu na životní prostředí, je snižovat jeho objem. Všichni si přece přejeme, aby naše děti a další pokolení, neměli v budoucnosti z naší planety jen hromadu neodstranitelných odpadů s nimiž budou nuceni zápasit. Proto prosíme všechny spoluobčany v tomto směru o spolupráci a děkujeme!!!  

Každý z nás může přiložit ruku k dílu a pomoci při ochraně životního prostředí. 

Návod "Jak předcházet vzniku odpadů" naleznete po kliknutí na následující odkaz:

https://arnika.org/odpady/nase-temata/co-s-odpady/predchazeni-vzniku-odpadu

Tabulka

 Meziroční srovnání příjmů a nákladů odpadového hospodářství v letech 2018-2021 (188.54 kB)     


Doplatek obce za rok 

2018                      88 748 Kč

2019                      31 946 Kč

2020                     48 068 Kč

2021                      32 697 Kč

 
 

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ 2023

Kalendář svozu odpadů 2023 (143.91 kB)

 
 

Mohlo by Vás zajímat

Kontaktní údaje

Obecní úřad Lukov
Lukov 92
669 02 Znojmo

Tel.: +420515 236 506
E-mail: urad@mestys-lukov.cz
ID Datové schránky: zmva2x7
Bankovní spojení: 1583349339/0800