Menu
Městys Lukov
MěstysLukov

Vážení spoluobčané, dovolujeme si upozornit, že od 18. 5. 2023 byla zprovozněna youtubová stránka, na které lze shlédnout video o našem městysi. Je třeba kliknout na inkonku YOU TUBE umístěnou na pravé straně v záhlaví webových stránekIkona nebo na následující odkaz: https://www.youtube.com/@MestysLukov.

Odpady

Základní informace o odpadovém hospodářství městyse Lukov


Upozorňujeme občany, kteří doposud neuhradili poplatek za komunální odpad, aby tak učinili v co nejkratším možném termínu. Splatnost poplatku končí dne 30. 6. 2024.

 Sazba poplatku za svoz komunálního odpadu pro rok 2024 je stejná jako v roce 2023

Sazba poplatku činí 600 Kč za osobu.

Úleva ve výši 100 Kč se poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je starší 70 let, a to včetně roku, ve kterém 70 let dovršila.

Více OZV 1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Typ: PDF dokument, Velikost: 64.17 kB

 

Produkce odpadů (v tunách) na území městyse Lukov v letech 2020 - 2022


Druh odpadu Rok ( v tunách)
2020 2021 2022
Papír 3,0611 5,6635 5,1118
Sklo 4,8077 4,364 4,5038
Oděvy 0,551 1,119 1,0156
Barvy, lepidla 0,196 0,07 0,02
Plasty 4,7679 7,5435 7,0494
Kovy 0,2028 0,1876 0,196
Směsný komunální odpad 46,5733 45,9898 44,417
Objedmný odpad 13,21 8,34 11,08
Bioodpad 14,49 18,62 18,42
Pneumatiky 0,552 0 0
Obaly obsahující nebez. zbytky 0,04 0

0

 

Produkce odpadů (v tunách) na území městyse Lukov v letech 2020 - 2022 (58.3 kB)

 
Příjmy a náklady odpadového hospodářství za rok 2022


 

Příjmy (v Kč):                                                                       Náklady za (v Kč):


Občané+chalupáři             146 517                               Svoz skla                         7 129 


Podnikatelé                           51 842                               Svoz plastu                   53 872


EKO-KOM                               69 288                               Svoz papíru                   19 341


                                                                                            Svoz kovu                        3 760


                                                                                            Bioodpad                       25 258


                                                                                            Nebezpečný odpad        1 418


                                                                                            Nákl. na sběrné místo    3 120


                                                                                            Objemný odpad             30 278


                                                                                            Komunální odpad        124 120Celkem                                  267 647                              Celkem                          268 296Doplatek obce za rok 2022 je ve výši 649 Kč.

Příjmy a náklady na odpadové hospodářství za rok 2022 (56.73 kB)
MEZIROČNÍ SROVNÁNÍ PŘÍJMŮ A NÁKLADŮ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ V LETECH 2018-2021

V tabulce je uveden přehled příjmů a výdajů, které Lukov přijal a vynaložil na likvidaci jednotlivých druhů odpadů v letech 2018 - 2021. Výdaje na odvoz plastů stouply za toto období dvojnásobně, protože se zvýšil počet svozů, a to z měsíčních na čtrnáctidenní. Náklady na svoz papíru se v roce 2021 navýšily zhruba o polovinu, důvodem bylo zavedení popelnic na papír do domácnosti (tzv. malá separace). Naopak náklady za bioodpad nebo za nebezpečný odpad klesly o více jak 50%. Celkové náklady pak zůstaly zhruba na stejné úrovni.

Příjmy městyse za úhradu nákladů souvisejících s odpadovým hospodářstvím jsou vyšší, posílily o 35%, dvojnásobně především stoupla platba za využití obalových odpadů k recyklaci od EKO- KOMu. V celkovém souhrnu pak uvedené údaje znamenají, že městys proti roku 2018 sice snížl o 37% svůj podíl na financování této činnosti, ale že stále musí z vlastního rozpočtu doplácet, a to v roce 2021 částkou 32 697 Kč.

Do budoucna nemůžeme předpokládat, že svoz odpadů bude cenově zvýhodněn, ale bude tomu spíše naopak. Musíme proto každý přistupovat k třídění toho, čeho se zbavujeme zodpovědně a mít přitom na paměti, že nejlepším způsobem, jak snížit negativní dopad směsného komunálního odpadu na životní prostředí, je snižovat jeho objem. Všichni si přece přejeme, aby naše děti a další pokolení, neměli v budoucnosti z naší planety jen hromadu neodstranitelných odpadů s nimiž budou nuceni zápasit. Proto prosíme všechny spoluobčany v tomto směru o spolupráci a děkujeme!!!  

Každý z nás může přiložit ruku k dílu a pomoci při ochraně životního prostředí. 

Návod "Jak předcházet vzniku odpadů" naleznete po kliknutí na následující odkaz:

https://arnika.org/odpady/nase-temata/co-s-odpady/predchazeni-vzniku-odpadu

Tabulka

 Meziroční srovnání příjmů a nákladů odpadového hospodářství v letech 2018-2021 (188.54 kB)   
 

Aktuálně

Rok v městysi Lukov

Promo video

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27
2
28
1
29 30 31 1 2 3
1
4

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Jsme Zelená obec

Zelená obec

Vyhledavač firem

Nabídka práce v okolí

Živéobce.cz

Mohlo by Vás zajímat

Kontaktní údaje

Úřad městyse Lukov
Lukov 92
669 02 Znojmo

Tel.: +420515 236 506
E-mail: urad@mestys-lukov.cz
ID Datové schránky: zmva2x7
Bankovní spojení: 1583349339/0800